CHẾ PHẨM SINH HỌC CANXI BO TĂNG ĐẬU QUẢ, CHỐNG RỤNG TRÁI, THỐI TRÁI, NỨT TRÁI

110,000  100,000 

  • Tăng khả năng thụ phấn cho cây trồng
  • Chống hiện tượng rụng hoa, trái non.
  • Chống hiện tượng khô trái, thối trái nứt trái và đen trái.
  • Tăng khả năng đậu trái
  • Nuôi dưỡng trái, tăng rem nặng hạt.
  • Khắc phục hiện tượng lá nhỏ, xoắn lá, cháy lá, gây chết ngọn.
  • Tăng sức đề kháng, chống chịu với sâu bệnh hại.
  • Bổ sung dinh dưỡng kích thích sự phát triển của đọt non.
  • Tăng năng suất vượt trội giảm chi phí
  • đặc biệt bổ sung Chitosan ở dạng Nano (Nano Chitosan) giúp cây hấp thụ dinh dưỡng tốt nhất