Chế phẩm sinh học dưỡng trái cho cây trồng

100,000  95,000 

Công dụng Chế phẩm sinh học nano silic

  • Giúp cây thụ phấn tốt, tăng đậu trái
  • Chống hiện tượng rụng hoa và rụng trái non
  • Chống nứt trái, khô trái, sượng trái
  • Nuôi hạt, dưỡng trái, tăng rem nặng hạt đặc biệt trên cây hồ tiêu, cà phê, ớt…

Đặc biệt: Chống sượng trái trên cây sầu riêng và xơ đen mít