CHẾ PHẨM SINH HỌC EM ROOTS SIÊU RA RỄ

109,000  99,000 

Đạm tổng số Nts: 8%, Lân hữu hiệu P2O5: 5%, Kali hữu hiệu K2O: 5%, Acid Humic (C): 1,5%, Mangan (Mn): 500ppm, Kẽm (Zn): 500ppm, Đồng (Cu): 500ppm, Bo (B): 200ppm, pH: 5,5, TỶ TRỌNG: 1,15 và các phụ gia khác

Sản phẩm được sản xuất trên nền dung dịch lên men  vi sinh vật có lợi và bổ sung nhiều loại Amino acid, Acid Fulvic và Kali hữu hiệu hàm lượng cao.

– Giúp bộ rễ phát triển cực mạnh, chống ghẹt rễ, đen rễ, hạn chế bệnh vàng lá, cây còi cọc

– Giải độc hạ phèn, giải độc hữu cơ nhanh, phục hồi nhanh

– Khắc phục hiện tượng cây chết hàng loạt do kiệt cây do khai thác sớm và liên tục