Chế phẩm vi sinh Emina

130,000  119,000 

Công dụng Chế phẩm vi sinh Emina-P

Chế phẩn vi sinh vât Emina – P dùng cải tạo đất,kích hoạt hệ vi vật đối kháng,qua đó khống chế hầu hết các loại bệnh cho cây trồng.

Phân giải nhanh hợp chất hữu cơ khó tiêu thành dạng rễ tiêu cây trồng có thể hấp thụ được

– Khống chế các loại bệnh hại cho rau: bệnh héo xanh, nấm rễ, thối rễ…

– Bổ sung các vi sinh vật có lợi, cải thiện chất lượng đất và chuyển hóa các chất dinh dưỡng trong đất