ĐẠM CÁ HỒI AMINO HÀN QUỐC BAO 10KG

400,000  380,000 

Đạm (N): 12%, Lân(P2O5): 3%, kali (K2O): 3% Độ ẩm 5% ,- Thành phần bổ sung: Organic Humic 60%, Amino Acid

Xanh cây, tốt lá, ra hoa nhiều, trái to – tròn – chắc nặng, đất tơi xốp, thoáng khí, chống suy cây, hạ phèn nhanh.

Đặc biệt với Thanh Long: Trái to, tròn, màu đẹp, sáng, nặng ký và chống suy dây – mềm dây – vàng dây sau thu hoạch.