NẤM TRICHODERMA KHẮC TINH CỦA BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ

110,000  99,000 

Khả năng kiểm soát bệnh của nấm đối kháng Trichoderma

Trị bệnh vàng lá, thối rễ, lở cổ cờ rất hiệu quả

Giúp phân hủy các chất xơ nhanh chóng

Ngăn chặn sự xâm hại của nấm bệnh và kích thích sự tăng trưởng cho cây trồng

Chức năng cải tạo đất của nấm trichoderma

Giúp đất tươi xốp, xử lý đất làm giảm niện tượng chai đất do dùng nhiều thuốc BVTV, hoặc phân hóa học lâu ngày.