Phân bón dịch trùn quế cô đặc DH GOLD

140,000  119,000 

Các công dụng nổi bật của Phân bón dịch trùn quế cô đặc DH Gold

✅Phát triển bộ rễ mạnh – Bung mầm, phát cành, xanh cây

✅Phục hồi cây suy yếu, hồi xanh cây trồng

✅Nuôi trái nhanh lớn, bóng trái, tăng chất lượng trái

✅Bền màu hoa, to hoa – Kháng bệnh tốt

✅Tơi xốp đất, ổn định pH đất