THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC BIO B 30G DIỆT SẠCH SÂU RẦY RỆP SÁP

65,000  58,000 

Chế phẩm trừ sâu sinh học Bio-B Pro loại đặc trị sâu 40G

  • Dành cho các nhà vườn đã ngán ngẩm với thuốc hóa độc hại….
  • Dành cho các nhà vườn đang đâu đầu vì sâu tơ , sâu xanh v.v.v kháng thuốc . Xịt hoài không chết. Thuốc Trừ Sâu Vi Sinh BIOB ( Pro )
  • Loại Đặc hiệu được sản xuất với rất nhiều chủng khuẩn BT sinh học , mật độ cao có tác dụng nhanh chóng đối với các loại sâu tơ , sâu xanh , sâu đất , các loại sâu ăn lá , cắn đọt … kể các các loại sâu đã kháng thuốc hóa học