THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC BIO B

65,000  60,000 

Chế phẩm trừ sâu sinh học 

  • Dành cho các nhà vườn đã ngán ngẩm với thuốc BVTV hóa chất độc hại….
  • Dành cho các nhà vườn đang đau đầu vì côn trùng chích hút, răng nhai như bọ cánh cứng, rệp sáp, sùng đất, ….. kháng thuốc . Xịt hoài không chết.
  • Dành cho nhà vườn đang muốn tiếp cận phương thức sản xuất hiện đại, ứng dụng công nghệ sinh học
  • Dành cho nhà vườn muốn sản xuất theo định hướng an toàn, hữu cơ, sinh học, vi sinh….
Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,