Thuốc trừ sâu sinh học Met 116

19,900  18,000 

• Diệt trừ triệt để nhóm chích hút: bọ trĩ vàng, bọ trĩ đen, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ trên rau màu, cây có múi, cây ăn trái và chè…
• Diệt trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân…
• Diệt trừ cả 3 thế hệ: trưởng thành, sâu non và trứng
Mua hàng LH: 0989 607060