VIÊN VI SINH NANO GRO MỸ CHỨA HÀNG TỶ BÀO TỬ VSV CÓ LỢI

1,380,000  1,300,000 

Viên vi sinh nano-gro cung cấp đa dang các VSV cho đất và cây trồng, làm gia tăng mật số, tạo sự áp đảo, gây cô lập và ức chế nấm lẫn vi khuẩn có hại cho cây trồng.

Viên Nano-gro mỹ ngăn chặn sự mất cân bằng hệ VSV, duy trì độ ẩm trong đất.

Sử dụng viên nén Nano-gro mỹ để Ủ phân bón, bánh dầu, vỏ càfe, tro trấu,
– Kích hoạt hạt giống, ủ giống
– Phun gốc phòng nấm bệnh
– Phun lá sát khuẩn, tăng phòng vệ nấm bệnh với vi sinh vật có lợi (nhóm bacillus)
– Phun sát khuẩn nấm hại cho cây trồng, vật nuôi, chuồng trại, ao hồ…